Thuisgevoel

All Coaching is een multifunctioneel en multidisciplinair werkproject.

Het concept werd ontworpen en gecreëerd  door Katri Wildemeersch.

Kenmerkend aan dat project is...

Kenmerkend aan coaching is het vertrekpunt van de gelijkwaardigheid tussen coach en de coachingaanvrager en de laagdrempeligheid van de hulpverlening. Elke vorm van groeien, zij het door therapie, zij het door adviezen of trainingen, zou bewonderd moeten worden. Elke vorm van streven naar gezondheid zou beloond moeten worden. Deze inspanningen willen wij aanmoedigen door onze cliënten een ereplaats toe te kennen. En waar word je eervoller, gastvrijer, warmer ontvangen dan thuis? Uiteraard wordt de privacy van de bewoners en van de cliënten gewaarborgd en daarom is een uitgebreid complex nodig. Een huis, of beter een geheel van huisjes, waar iedereen zijn plaatsje kan vinden om te leven en om te werken en waar cliënten zich thuis kunnen voelen : een symbolische thuishaven. 


De huisjes werden ingericht naar de vier seizoenen en ook de grote tuin, met haar dierenrijk, werd betrokken in het totale concept, vanuit de bijzondere bewondering en dankbaarheid voor wat de natuur ons biedt. Het interieur speelt met kleuren en sferen, themagerichte kamers voor de bewoners, speciaal ontworpen ruimtes voor diverse vormen van therapieën.

Een alternatief verdiep waar aarde-, vuur-, water- en luchtkenmerken ons leidt door de elementenleer.
Achter de bescheiden geveltjes in de Lombardsijdelaan vindt u de vier huisjes.
Alleen het herfsthuisje, nr 227, wordt enkel voor privédoeleinden gebruikt. De andere huisjes staan gedeeltelijk of volledig in het teken van All Coaching.

Twijfelt u of u bij ons terecht kunt?
Contacteer ons!

©  Copyright  2012-2022  -  www.all-coaching.be  -  Alle rechten voorbehouden  -  (email webmaster)
Site door www.pamabiz.be: Wij maken professionele websites voor elk budget.